Érmihályfalvi helytörténet

Ismerje meg Érmihályfalvát és környékét Kovács Rozália - Gyöngyi helytörténész bemutatásában

 uj_betl_kep.jpg

           ÉRMIHÁLYFALVI BETLEHEMES JÁTÉK

    Az alább közölt betlehemes játékot a háború után az 50-es évek közepéig játszották . Ezt a teljes betlehemest 1996-ban  gyűjtöttem  . Magnószalagra mondták és énekelték Reisné Szabó Margit 65 éves. Rizóné Szabó Karola 62 éves. Magdásné Szabó Erzsébet 64 éves, és Fügedyné Gábor Ilona énekelte fel.

A betlehemes játék szereplői: Beköszöntő angyal, I.angyal, II.angyal,huszár,betyár, öreg/pásztor/

betlehem_es_ggyertyak.jpg

A csapat a ház bejárati ajtaja előtt áll meg és énekel.

- első  közös ének

Csordapásztorok,midőn Betlehembe
Csordát őriznek,éjjel a mezőbe,
Isten angyali jövének melléjök,
nagy félelemmel telik meg ő szívök.
Örömet mondok, nagy örömet néktek,
mert ma született a ti üdvösségtek.
Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba.
Elindulának,Jézushoz jutának,
Szüz Máriának, jó napot mondának.

- másik közös ének -

 

Betlehemnek pusztájában,pásztorok vigyázásában,
született a kis Jézuska a jászolba.
Helyeztetvén,betakarván a pólyába.
Ugyan József mit gondoltál?
Hogy istállót választottál?
Nem találtam nyughelyet a városban.
Hanem itt a barmok között a jászolban.
A kis Jézus nagyon fázik.
A jászolból ki se látszik.
Édesanyja takargatja két karjával,
az állat meg melengeti párájával.

angyalka.jpg



- Beköszöntő egyedül bekopog és a következőt mondja:
Jó estét uraim,született Jézuska.
Itt vagyunk mindnyájan pásztorok.
Örül és örvendez Ádám maradéka,
mert ma született a világ megváltója.
Nem született ágyban,sem fényes palotában,
kezdte életét egy rongyos istállóban.
Felkérném az urakat, ha rám hallgatnának,
betlehemes társaim igen nagyon fáznak,
beengedném őket, ha beszabad volna!

- Szabadra,kiszól:

Gyertek be, gyertek be ti mennyből jött angyalok, 
    hadd lássam, mit tudtok.

A betlehemes csapat énekelve jön be,elől a két angyal a betlehemmel,amit az asztalra tesznek.helyet hagynak a további szereplőknek.Midenki a szerepe alatt előre lép, aztán visszaáll a helyére.

Ének: Krisztus Jézus született,örvendezzünk!
Néki öröm éneket zengedezzünk.
Dávidnak véréből,tiszta szűz méhéből,
született Krisztus nekünk,
mert már nekünk született,akik örvendezzetek.

angyalka_2.jpg

 

I.angyal: A mennyország kapuja,

gyémántból van kirakva.

Annak a kertjében van egy kerek almafa,

zöldet levelezik,pirosat virágzik,

annak az almáját az angyalok szedik.

II.angyal: Én mennyből jött angyal vagyok.

Tinéktek most nagy hírt mondok.

Ma született a kis Jézus,

hát te huszár mit tudsz?

Huszár:előlép csengő hangon, határozottan, komolyan mondja szövegét.

Huszár vagyok, tokaji bort iszok.
Reggel meleget, este hideget
az már nekem mindegy. - előrántja kardját-
Kard villog a kezemben,
bátorság a szívemben.
Ha felnövök,huszár leszek,
Lovamra szép nyerget teszek.
Puha szőrét,hogy megóvja,
bársonyból lesz takarója.
Néha.néha cukrot is kap,
ha kedvem szerint ugrat.
felséges királyom az írja koporsóm oldalára
derék kis katona volt az ő huszára.

betyar_es_huszar.jpg

 

Betyár: -előre lép. Fontos szerepének tudatában gőgösen mondja szerepét.

Állj félre barátom, én is hadd beszéljek.
mert egy ilyen-olyan,hinc-hánc legénytől
mint te nem is igen félek.
Betyár vagyok, még az apám se vót más.
Ostor fityeg bal vállamon,mégpediglen karikás.
Reng a virág kiskalapom tetején,
most vettem a túri vásár elején.
A múlt éjjel mit tettem?
egy földesúrnál bementem.
kisperselyem asztalára letettem /-leteszi az asztalra -/
mondtam neki, tegyen bele pént vagy bármit,
mert ha nem, erőszakkal elveszem.
Az úr ijedtében teletömte ezüsttel,arannyal,
úgy bocsájtott engemet útamra.
Falu végén alig értem nem messze,
kilenc zsandár jött után sietve.
Az első tiszt volt,
kisperselyemmel úgy megvágtam, szörnyethalt.
Kisperselyem után nem érkeztem kapkodni,
érkeztem a daruszőrű paripámra pattanni.
daruszőrű paripámnak kitört a jégen a lába,
így maradtam egy ingbe, gatyába,
mint nyáron a piros alma héjába.

- kikiált: Jöjjön be kend öregapám! /-a bezárt ajtón át társalognak/ :

Öreg: Bemennék,bemennék  szerelmes gyermekem, de attól félek,

hogy a forró kukucával kiveritek a fogamat.

Betyár: nem, nem öregapám, csak jöjjön be !

oreg_pasztor.jpg

Öreg: Bemennék, bemennék szerelmes gyermekem,de attól félek, hogy a 77 méteres kolbászt a nyakamba akasszátok oszt megfullok.

Betyár: Nem, nem kend öregapám, de vigyázzon,mert 7 méteres árok van , itt ugordni kell, szép leánynak köszönni kell!

Öreg: Bemennék,bemennék szerelmes gyermekem, de nem lelem az ajtókilincset.

Betyár: Sarka felől, öreg!

Öreg:  Ott keresem, mégse lelem. - kinyitják az ajtót -

Betyár: Na jöjjön be!

Öreg: - botja segítségével átugorja a küszöböt,beugrik. - Hipp,hopp, szerencsés, lencsés füstölt kolbászt adjon az örök Úristen, jó estét!

Hej szerelmes gyermekeim,mikor én 70 asszonynak a férje voltam, 150 gyermeknek az apja voltam,egy ilyen árkot csak úgy átugortam.

Hát ti pásztortársaim,idebent esztek,isztok,dorbézoltok,az öregnek erről a deres szakálláról nem is gondolkodtok? Vigyázzatok, mert ez a kótya-vetye bot végig csúsz-mász a hátatokon.

Tintiri, bojtár!

Az egész csapat énekel:

 Öröm hangzik mindenfelől,
eljött a Messiás.
Született a kis Jézuska,
egész világ megváltója,
lábához borulva, alle-alleluja!
Lábához borulva alle-alleluja!

- másik ének:

Vígan zengjetek citerák, Jézus született.
Harsogjatok gyors trombiták,
Isten, emberek.
Mert született Messiás,bizonyítja Szentírás.
Légyen öröm mennyen földön,
glória mondás.

I.angyal: Glória, glória!

Betyár: Hallod pajtás,tepertős csusza.

II.angyal:Glória, glória!

Betyár: Tarka disznó az ólba.

Öreg: Hány óra cimbora?

Betyár: Fél zöldre. Feküdjön le kend erre a sima földre.

- öreg lefekszik-

Ha én ide lefekszek, többet juhász nem leszek.
Fejem alá vetek egy tüzes kereket,
hogy az ördögök el ne vigyenek.
Ti meg mondjátok az angyali verseket.
/- mindenki énekel az öregen kivül, aki alvást mímel.-/
Kelj fel már te öreg, ne aludjál!
Nézd meg a kis Jézust, hogy mit csinál?!
Felkelvén meglátnád a Máriát,Máriát,
születője szent Fiát.

Betyár: Keljen fel,kend öregapám,mert olyat vágok  kend farára,kihasad a kend bundája.

Csapófát az öreg alá!

Öreg: Igen a nagyanyád alá,nem egy ilyen százhúsz éves fiatalember alá. -feláll-

Betyár: Mit álmodott kend,öregapám?

Öreg: Várjál szerelmes gyermekem, hadd vegyem ki fülemből a taplót,szememből a csipát. Bejártam Indigát, Bindigát, mégse kaptam egy porcijó pájinkát!

Betyár: -fordítva nyújtja a kulacsot, mely üres.- Itt a kulacs, igyék hát!

Öreg: Lám,lám, milyen a mostani fiatalság, az öregnek fenékkel fordítják a kulacsot.

Betyár:Befagyott a szája!

Öreg: Adjátok oda a házigazdának, engesztelje ki egy kis meleg borocskával!

-Betyár az asztalra teszi a kulacsot.- 

Engesztelik már!

Öreg: Vót még az öregnek egy nótája is.

Betyár: Mék az örag ?

- mindenki énekel, az öreg a zörgős botját a földhöz veregetve forog, csendesen -

Vedd rád juhász a bundát, a bundát,
fogjunk göndör báránykát,
fogjunk göndör báránykát.
Sík mezőben, zöld erdőben,
sétál,pipál furulyál,furulyál,
billeg-ballag meg-megáll,
billeg-ballag, meg-megáll.
Botja hegyén úgy megáll, mint egy báb,
juhaira úgy vigyáz, juhaira úgy vigyáz.

Az öreg énekel:

Az öreg juhásznak jól megyen dolga,
mert megházasodni nem lehet soha.
Nem lehet, nem szabad,
nem illik a tánc a juhásznak.

Mindenki: Most lehet,most szabad,most illik a tánc a juhásznak.

Elköszön a beköszöntő:

Nosza pajtás,fogd az ajtót!

kezedbe a kilincstartót,

mert mi innen eltávozunk,

boldog ünnepet kivánunk!

- énekelve indulnak kifelé a betlehemesek -

Nosza, nosza jó gazda, jó gazda,
eressz minket útunkra!
Házadra, nyájadra szálljon Isten áldása!
Isten áldja meg, e háznak gazdáját
családját, jószágát, boros kamaráját!

Ez a betlehemes játék a Kriza János Néprajzi Társaság 1998-as   pályázatán III.díjat nyert. -

2013-ban  megjelent : Megmaradásunkért könyv, Partiumi füzetek 75 a PBMET kiadásában Nagyváradon, 257.oldal.

Nagykárolyi PBMET konferencia 2013, előadás

betlehemes_2.jpg

betlehemes_4.jpg

2014 augusztus betlehemes játék, rövid részlet, előadva az érmihályfalvi Részek viadalán.

 Csiha Kálmán: Elsüllyedt világ  - részlet -

"Most jönnek a betlehemesek! Már zörgetik is az ajtót.: - Szabad az Istent dícsérni?! - Tessék, szabad.   Ketten hozzák rúdon a Betlehemet, ügyesen készített kicsi istálló, benne Mária, József a kicsi Jézus, jászol állítokkal. És jönnek a bundás pásztorok, a koronás király és kardos huszárok. És kezdődik a betlehemi történet színes egyvelege, amiben van Evangélium, népi fantázia, hagyomány és ki tudja mi , míg végre a huszárok nagy csattanással teszik a bádogperselyt a konyhaasztalra, közölve, hogy most itt rögtön mindenkit elpusztítanak, mint a betlehemi kisdedeket,... ha ezt a perselyt meg nem tömik arannyal, ezüsttel. A gyilkolás azonban elmarad helyette pénz kerül  a perselybe és kínálgatás..."   -                   

 

 

 

 



Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 26
Heti: 185
Havi: 983
Össz.: 310 572

Látogatottság növelés
Oldal: BETLEHEMES JÁTÉK
Érmihályfalvi helytörténet - © 2008 - 2024 - helytortenet.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »